1. Web Accessibility Initiative (WAI, pl. Inicjatywa dostępności do sieci) jest inicjatywą W3C, mającą na celu poprawienie szeroko rozumianego komfortu korzystania ze stron WWW przez osoby niepełnosprawne. Na rzecz WAI zebrano i uporządkowano szereg zaleceń dotyczących sposobów tworzenia m.in. serisów internetowych.1
 2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, pl. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) – jest zbiorem zaleceń dla twórców serwisów internetowych, ze szczególnym naciskiem na sposób wyświetlania zawartości merytorycznej. WCAG w wersji 2.0 uzyskało status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012 15 października 2012 roku.2
 3. Zastosowanie się do wytycznych niesionych w standardzie WAI i dokumencie WCAG 2.0 oznacza konieczność wykonania następujących prac:
  • utworzenie alternatywnej wersji strony opartej o wysoki kontrast,
  • umożliwienie powiększania tekstu (poziomy A),
  • zastosowanie mikroformatów,
  • usystematyzowanie składni kodu HTML, umożliwiając tym samym korzystanie z oprogramowania czytającego zawartość strony przez użytkowników ze znaczną wadą wzroku.

Lista 24 zaleceń poprawiających dostępność serwisów internetowych

 1. Każdy, widoczny na stronie, element graficzny powinien posiadać krótki i zwiększy tekst alternatywny (atrybut alt), który opisuje zawartość grafiki. Jeśli grafika jest odnośnikiem – powinien zawierać informację o miejscu przeznaczenia. Pliki graficzne pełniące wyłącznie funkcję dekoracyjną serwisu, powinny mieć pusty atrybut alt.
 2. Powinno się unikać poruszających się czy pulsujących tekstów, elementów animowanych gdyż rozpraszają one uwagę wszystkich użytkowników (nie tylko niepełnosprawnych). Wyjątkowo szybko animujące się grafiki czy powiadające agresywne kolory mogą stanowić zagrożenie dla cierpiących na padaczkę fotogenną.
 3. Pliki multimedialne (audycje, wykłady, wywiady, piosenki) powinny być uzupełnione o transkrypcję. Odtwarzacze takich plików powinny być możliwe do obsłużenia za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych.
 4. Wszystkie pliki wideo powinny być uzupełnione o napisy (wbudowane lub umieszczone pod filmem) dla osób niedosłyszących. Odtwarzacze powinny być dostępne dla osób niewidomych i tych korzystających wyłącznie z klawiatury.
 5. Pliki PDF, Word czy inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane na wysokim stopniu dostępności (np. pliki PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów).
 6. Cała zawartość merytoryczna strony, za wyjątkiem tekstów źródłowych i pliku typu dokumentacja, powinna być napisana w sposób maksymalnie prosty i przejrzysty, tak aby dostęp do nich miały osoby mniej wykształcone oraz osoby z upośledzeniem intelektualnym.
 7. Publikacja materiałów tekstowych powinna być czytelna i przejrzysta, podzielona na paragrafy, listy punktowane i numerowane. Nie należy justować tekstu do prawej strony; skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na danej podstronie. Tekst zawierać powinien nagłówki (h1-h6), tak by osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich części treści.
 8. Bloki nawigacyjne (menu) powinny być spójne w logice i interfejsie w obrębie całego serwisu. Jednocześnie poruszanie się po nim powinno być możliwe wyłącznie za pośrednictwem klawiatury (tab-indexy, dedykowane skróty).
 9. Każdy element interaktywny (np. linki, banery, pola formularzy, menu) powinien posiadać silny wizualny fokus (best practice: ramka wokół zaznaczonego elementu podczas nawigacji po stronie klawiszem TAB).
 10. Zamieszczone w serwisie odnośniki powinny być zrozumiałe i unikalne, także poza kontekstem. Nie powinno się używać linków w formie „>>”, „więcej”, „czytaj dalej” itp. Odnośniki nie powinny otwierać się w nowej zakładce lub oknie przeglądarki bez wyraźnego ostrzeżenia.
 11. Zalecanym jest również stosowanie linków typu „Skip links”, czyli umożliwienie przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Jest to szczególnie istotne w przypadku serwisów o rozbudowanym menu.
 12. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (linki, banery, teksty, odnośniki, zawartość menu i innych) lub funkcjonalnych powinien zachowywać stosunek jasności tekstu do tła nie mniejszy niż 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie będzie o mniejszy niż 7 do 1.
 13. Stronę powinno dać się powiększyć narzędziami przeglądarki, z zachowaniem jej struktury, co najmniej do 200% bazowego rozmiaru. Powiększona strona powinna mieścić się w całości w obszarze okna przeglądarki, nie może „gubić” tekstów, nie powinien też pojawiać się poziomy pasek przewijania ekranu.
 14. Wszystkie bloki tytułowe (title) stron powinny być unikalne i w sposób jednoznaczny informować użytkownika o treści podstrony na której się znajduje. Układ treści tytułu powinien być zbudowane wedle schematu „Tytuł podstrony – nazwa instytucji”.
 15. Każda z podstron serwisu powinna być oparta o nagłówki (h1-h6). Są one podstawowym sposobem uporządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być unikalny dla danej podstrony i być tytułem głównej sekcji tekstu.
 16. Dla lepszego uporządkowania zawartości merytorycznej strony, w każdej sekcji tekstu, jeśli zawartość na to pozwala, powinno się stosować listy nieuporządkowane (wypunktowane) lub uporządkowane (numerowane).
 17. Język strony, jak również język pojedynczych fragmentów obcojęzycznych powinien być określony atrybutem „lang”.
 18. Fragmenty cytowane, zagnieżdżone komentarze, fragmenty tekstów źródłowych i tym podobne elementy powinny być wyróżnione cudzysłowem i odmiennym stylem czcionki.
 19. Kod całego serwisu powinien być zgodny ze standardami (W3C) i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego konstrukcyjnego strony.
 20. Tabele, których zadaniem jest przekazanie uporządkowanych danych, powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
 21. Wszystkie ramki powinny być odpowiednio zatytułowane.
 22. Wykorzystane w serwisie skrypty i aplety powinny być dostępne dla osób niewidomych, oraz korzystających wyłącznie z klawiatury.
 23. Formularze, w tym formularz pola wyszukiwania powinny być zbudowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane (labele).
 24. Cały serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i na urządzeniach z wyłączoną obsługą arkuszy kaskadowych.

TL;DR

WAI - Web Accessibility Initiative (pl. Inicjatywa Dostępności do sieci) - incjatywa organizacji W3C mająca na celu poprawienie dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych.

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) - zbiór standardów opracowany i opublikowany przez W3C w ramach inicjatywy WAI, zawierający zalecenia dotyczące tworzenia serwisów internetowych.

Drodzy czytelnicy!

Czekamy na Wasze wiadomości z uwagami i komentarzami pod adresem: press@a3m.pl.
Zapraszamy również do najlepszej księgarni: e-bookowo.pl.

Archiwum:

...

Aktualizacja: Cennik usług hostingowych

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną tabelę cen dla usług hostingowych, świadczonych przez naszą Agencję. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów, jak i aktualnych, którym kończy się okres rozliczeniowy. Pakiet Hosting 10Gb to optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy, zapewni Ci swobodę działania, jak i wystarczająco dużą przestrzeń dla plików. Pakiet Hosting Business pozwala na dostosowanie usługi do własnych potrzeb, co czyni go idealnym dla przedsiębiorców, ceniących sobie najwyższą jakość.

...

Wyższość usług kompleksowych

Nie od dziś wiadomo, że zlecenie usług na szerszą skalę przynosi nieporównywalnie lepsze efekty, niż zlecenie tych samych prac kilku wykonawcom. Nie ma tu większego znaczenia branża czy rozmiar zlecenia. Jest to wynikiem dość złożonego procesu, który postaram się objaśnić na przykładzie naszej branży.

...

Tania strona internetowa z ofertą ABONAMENT12

Reagując na wasze sugestie dodaliśmy do naszej oferty nową pozycję. ABONAMENT12 to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie prostotę i wygodę współpracy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jednorazowych. 

...

Jakość kontra sprzedaż masowa

Od połowy 2011 roku możemy obserwować dość niepokojące zjawisko na rynku usług multimedialnych - w tym m.in. w sektorze designu i reklamy. Część przedsiębiorstw zdecydowała się - w ramach nowego modelu biznesowego - na sprzedaż, w pewnym stopniu hurtową swoich usług. Takie zjawisko nie jest oczywiście nowym, miało miejsce już wcześniej, jednak na dużo mniejsza skalę. Proces masowej sprzedaży kosztem jakości dotychczas omijał ten sektor rynku usług. Zmiany te przyniosły negatywne skutki zarówno dla odbiorców jak i usługodawców.

...

Rozdzielczości ekranów w latach 2011 - 2013

Od 2011 roku nastąpiło wiele zmian w temacie monitrów (oraz ekranów telefonów i tabletów) - a dokładniej ich rozdzielczości.

Tagi

projektowanie stron, grafika użytkowa, bannery, wizytówki, ulotki, portale internetowe, systemy zarządzania treścią, billboardy, cms, tworzenie stron, cmr, ebook, logotyp, dofinansowanie unijne, epub, aplikacje, testy wydajnościowe, certyfikaty, kindle, amazon, liga

 
Copyrights @ 2014-2015 press.a3m.pl | All rights reserved. Agencja A3M